Mikrotik Thailand @Phuket 2021

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ทาง SIA Mikrotikls ประเทศลัตเวีย ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เครือข่ายภายใต้แบรนด์ Mikrotik ได้ร่วมกับ บริษัท เอส แอนด์ เอส ไอที โซลูชั่น จำกัด จัดงาน Mikrotik Thailand @ Phuket 2021 มีวิทยากรผู้มากความความสามารถที่เข้าใจระบบงาน มาให้ความรู้ด้านการทำงานความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ MikroTik และ การใช้ระบบ

Read More