รับสมัครงาน

1.ตำแหน่ง Engineer เงินเดือน 15,000-30,000 บาท รับจำนวนหลายอัตรา สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ ทำงานนอกเวลาได้ 2.ตำแหน่ง Senior Engineer เงินเดือน 30,000-50,000 บาท รับจำนวนหลายอัตรา สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ ทำงานนอกเวลาได้ 3.หัวหน้าฝ่ายบัญชี เงินเดือน 30,000-50,000 บาท รับจำนวนหลายอัตรา ทำงานนอกเวลาได้ ตำแหน่ง Network Engineer-ปริญญาตรี ด้าน IT computer ,

Read More

Mikrotik Thailand @Phuket 2021

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ทาง SIA Mikrotikls ประเทศลัตเวีย ผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์เครือข่ายภายใต้แบรนด์ Mikrotik ได้ร่วมกับ บริษัท เอส แอนด์ เอส ไอที โซลูชั่น จำกัด จัดงาน Mikrotik Thailand @ Phuket 2021 มีวิทยากรผู้มากความความสามารถที่เข้าใจระบบงาน มาให้ความรู้ด้านการทำงานความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ใหม่ของ MikroTik และ การใช้ระบบ

Read More