Dark Light

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

1. เลือกเมนู Product จะปรากฏเมนูสินค้าตามหมวดหมู่ที่ลูกค้าต้องการ
2. เมื่อคลิกเลือกหมวดหมู่สินค้าที่ต้องการแล้ว จะปรากฏหน้าสินค้าขึ้นมา จากนั้นให้คลิกที่สินค้าเพื่อดูรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าตัวนั้น
3. เมื่อเข้าหน้ารายละเอียดสินค้าแล้ว หากลูกค้าต้องการซื้อสินค้า ให้คลิกเลือกปุ่ม "Add to cart"
4. เมื่อคลิกปุ่ม "Add to cart" แล้ว จะปรากฏแถบสีขึ้นมาพร้อมกับข้อความ "View cart" ให้คลิกที่ "View cart" เพื่อดูสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อ
5. เมื่อคลิกเลือกที่ "View cart" แล้ว จะปรากฏหน้ารายการสินค้าที่ลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อ โดยสามารถแก้ไข จำนวนสินค้า ลบสินค้าที่ไม่ต้องการ เมื่อตรวจ แก้ไขรายการเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม "Proceed to checkout
6. เมื่อคลิกปุ่ม "Proceed to checkout" จะปรากฏหน้า Checkout ขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้ากรอกข้อมูล ชื่อ-ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า เลือกวิธีการชำระเงินค่าสินค้า และจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม "Place order"
7. เมื่อคลิกที่ปุ่ม "Place order" เพื่อยืนยันการสั่งซื่อสินค้าแล้ว จากนั้นจะปรากฏหน้า "Order received" และระบบจะทำการส่งข้อมูลการสั่งซื้อไปยังอีเมล์ของลูกค้าด้วย