รับสมัครงาน

1.ตำแหน่ง Engineer เงินเดือน 15,000-30,000 บาท รับจำนวนหลายอัตรา สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ ทำงานนอกเวลาได้

2.ตำแหน่ง Senior Engineer เงินเดือน 30,000-50,000 บาท รับจำนวนหลายอัตรา สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้ ทำงานนอกเวลาได้

3.หัวหน้าฝ่ายบัญชี เงินเดือน 30,000-50,000 บาท รับจำนวนหลายอัตรา ทำงานนอกเวลาได้

ตำแหน่ง Network Engineer
-ปริญญาตรี ด้าน IT computer , network engineer
-มีความรู้พื้นฐานด้านระบบ network
-มีใบอนุญาตและสามารถขับรถได้
-สามารถไปทำงานค้างคืนที่ต่างจังหวัดได้

ตำแหน่ง Senior Network Engineer
-มีประสบการณ์การทำงานด้านระบบ network และ server มาไม่น้อยกว่า 3 ปี
-สามารถ ออกแบบ ติดตั้ง แก้ไขปัญหา ระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย ระบบเครือข่ายไร้สาย หรือระบบความปลอดภัยด้านเครือข่ายได้
-เข้าร่วมประชุมออกแบบ Solution กับ Presale Engineer เพื่อนำไปเสนอลูกค้า
-มีใบอนุญาตและสามารถขับรถได้
-สามารถไปทำงานค้างคืนที่ต่างจังหวัดได้

สนใจติดต่อ โทร 02-769-8200,095-948-9708

e-mail : ratchaneekorn@ss-it.co.th